Alte produse

Sisteme si echipamente:

Firide de distribuţie şi contorizare de palier FDCP1

Firidele de distribuţie şi contorizare de palier constituie parte integrantă a branşamentelor electrice pentru instalaţii electrice cu tensiunea nominală între faze de 400 V din clădirile de locuit, comerciale, social-culturale şi administrative, având în principal rolul…

Firide de distrubuție și contorizare de palier FDCP4 with ENERLUX M

Ele asigură protecţia echipamentelor din interior la acţiuni nedorite din exterior, precum şi protecţia persoanelor împotriva electrocutării, în concordanţă cu prevederile de securitate electrică pentru instalaţii electrice de joasă tensiune, în condiţii de funcţionalitate şi estetică…

Posturi de reglare-măsurare

Postul de reglare-măsurare este destinat reducerii presiunii, reglării presiunii într-un interval de funcţionare a aparatelor şi măsurării consumului gazelor naturale.
În funcție de necesitățile de montaj, aparatele pentru reducerea presiunii și măsurarea consumului de gaze
naturale pot fi amplasate în cabine…